Sądowy dział spadku

Dział spadku.

Przed przeprowadzeniem działu spadku spadkobiercy pozostają współwłaścicielami majątku spadkowego, co powoduje niejednokrotnie sprzeczki co do zarządu rzeczą wspólną (remonty, utrzymanie, pożytki z rzeczy wspólnej).
Dlatego koniecznym staje się przeprowadzenie dział spadku. Dział spadku może zostać przeprowadzony w drodze umowy  albo w postępowaniu sądowym (tzw. sądowy dział spadku).
Czytaj dalej „Sądowy dział spadku”