Zachowek a odrzucenie spadku

Zachowek a odrzucenie spadku . Czy można dochodzić zachowku, gdy odrzuciłeś spadek?

Zachowek a odrzucenie spadku . Co powoduje odrzucenie spadku? Otóż odrzucenie spadku na gruncie prawa powoduje to, że osoba która odrzuciła spadek pozbawia się prawa do zachowku.

Po otwarciu spadku spadkobierca może odrzucić spadek. Dzieje się tak w większości przypadków, gdy w skład spadku wchodzą głównie długi spadkowe. Na odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o powołaniu do spadku stosownie do  Art.  1015 kodeksu cywilnego

§  1.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§  2.

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Aby odrzucić spadek należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed notariuszem lub w sądzie rejonowym.

Z chwilą odrzucenia spadku ustaje uprawnienie do dziedziczenia ustawowego, a w konsekwencji, osobie takiej nie przysługuje zachowek. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie spadku przypadającego z testamentu nie niesie ze sobą pozbawienia prawa do zachowku, ponieważ taki spadkobierca pozostaje w dalszym ciągu uprawnionym do dziedziczenia z ustawy.

Czy w każdym przypadku, gdy odrzucisz spadek nie będziesz  zobowiązany do zapłaty zachowku?

Otóż nie zawsze jest tak, gdy ktoś odrzuci spadek, to nie będzie musiał zapłacić zachowku.  Zatem błędne jest w określonych przypadkach twierdzenie, że jeżeli odrzucę spadek, to nie jestem spadkobiercą, a więc nie zapłacę zachowku.

Dzieje się tak w przypadku otrzymania od spadkodawcy darowizn, które są doliczane do spadku.  W takich sytuacjach osoba obdarowana,  może zapłacić osobie uprawnionej zachowek, gdy osoba uprawniona nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny.

Ponadto co podkreśla orzecznictwo sądowe w niektórych przypadkach po odrzuceniu spadku możne on nie zapłacić zachowku, pomimo, że został obdarowany. W szczególności będzie to dotyczyć darowizn, otrzymanych ponad 10 lat przed śmiercią spadkodawcy.

Z poważaniem radca prawny Mariusz Delipacy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 − 4 =